headermetsterrenv10

Ontslag bij burn-out

Ik ben burnout; kan ik worden ontslagen?

U werkt hard, heel hard. U kunt moeilijk nee zeggen en wilt iedereen helpen. Tot het moment dat er iets knapt. U stort in. U voelt zich futloos, opgebrand en de werkgever toont weinig begrip.
Herkent u dit? U bent niet de enige. Burnout komt steeds vaker voor bij werknemers. Jaar na jaar stijgen het aantal mensen met een burnout.

 

ontslag bij burn out burn outontslag bij burn out

Sluit deze film

 

Werkgever stuurt aan op ontslag bij burn-out

In verband met uw burnout meldt u zich voor kortere of langere tijd ziek. Uw werkgever is kritisch want hij moet uw loon betalen en reïntegratieinspanningen verrichten. De eens zo goede relatie met werkgever komt onder spanning. Dat verergert uw situatie.
Veel werkgevers proberen de arbeidsovereenkomst met de burnout geraakte werknemer te beëindigen, te ontslaan. Vraag is kan dat zomaar? Nee, gelukkig kan dat niet zomaar. Hieronder de uitleg.

Ziek zijn bij burnout en de ontslagbescherming

Niet iedereen die burnout is, is ziek. Indien sprake is van een relatief lichte burnout kan het werk mogelijk nog met ‘pijn en moeite’ worden verricht. Maar als de buroutklachten zo ernstig zijn dat u uw werk niet meer kunt verrichten bent u arbeidsongeschikt (ziek).
Als zieke werknemer wordt u gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid extra beschermd tegen ontslag. Er geldt in die periode een zogenaamd opzegverbod. Dat betekent dat een werkgever zelfs met een opzegvergunning van het UWV de arbeidsovereenkomst niet kan beëindigen. Vanaf 1 juli 2015 zal het UWV de ontslagvergunning in beginsel niet verlenen indien de werknemer ziek is. Beëindiging via de kantonrechter is eventueel wel mogelijk, echter de kantonrechter zal daar terughoudend in zijn en in ieder geval streng toetsen of het ontslag niets van doen heeft met uw ziek zijn.
Na twee jaar ziekte is eventueel wel ontslag via het UWV mogelijk, maar dan moet wel minimaal aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- door de ziekte kan u uw werk niet meer uitoefenen;
- het is de verwachting is dat u niet binnen 26 weken zodanig hersteld bent dat u uw functie weer kan uitoefenen;
- werkgever en werknemer hebben – zonder resultaat – voldoende reïntegratie- inspanningen gedaan

Regelmatig met tussenpozen ziek zijn door burnout

Indien u vanwege uw burnout regelmatig ziek bent, maar ook regelmatig weer werkt, zal de periode van twee jaar ziek zijn vaak niet worden gehaald, zodat ook het opzegverbod niet vervalt. Veel werkgevers zien dat als een ‘knipperlicht relatie’ waar zij niet blij mee zijn. Zo kan de werkgever geen vervanger aanstellen omdat het niet bekend is hoelang werknemer nu weer ziek zal zijn. Maar toch is ook in dergelijke situaties ontslag vrijwel niet mogelijk. Wil een ontslagverzoek vanwege frequent ziek zijn al kans maken dan moet over het algemeen minimaal aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- de ziekte moet onevenredig zwaar drukken op de collega’s van de zieke werknemer die het werk moeten overnemen;
- de gevolgen van het ziekteverzuim zijn ingrijpend voor de organisatie van de werkgever;
- de werkgever kan de arbeidsomstandigheden niet zodanig wijzigen dat de werknemer minder vaak ziek wordt;
- werknemer is bovengemiddeld ziek vergeleken met de werknemers bij de werkgever.

Ontslag om reden van disfunctioneren


Het is goed voorstelbaar dat de werknemer met een burnout minder goed functioneert. Indien je moe en opgebrand bent, zal je eerder fouten maken of het werk niet af krijgen. Mogelijk ben je ook prikkelbaar naar je collega’s.
Niet goed functioneren, kan een reden zijn voor ontslag. Gelukkig worden daar wel stevige voorwaarden aan gesteld. Zo moet de werkgever de werknemer eerst voldoende de tijd geven om zijn functioneren te verbeteren en zal de werkgever daarbij ook hulp moeten bieden, bijvoorbeeld coaching of het verminderen van de werkdruk. Voor een nadere toelichting op de (on)mogelijkheid van ontslag bij niet goed functioneren, klikt u op: ontslag disfunctioneren.
Recht op schadevergoeding bij burnout?

                                                                          ontslag bij burnout

Schadevergoeding bij burnout?

In het algemeen zal de werknemer die burnout is geraakt geen recht hebben op een schadevergoeding van zijn werkgever. Maar een schadeclaim is niet in alle gevallen kansloos. Er zijn rechters die werkgevers tot een schadevergoeding hebben veroordeeld. Dat waren situaties waarin de werkgever de werkdruk zo hoog en langdurig opvoerde dat burnout kon worden verwacht. Met ingang van 1 juli 2015 kan de kantonrechter alleen ingeval van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever een extra vergoeding toekennen aan de werknemer naast de wettelik transitievergoedng.

Burnout: samen voorkomen, samen oplossen

Voor zowel werkgevers als werknemers is burnout zeer vervelend. De werkgever doet er goed aan burnout te voorkomen door voldoende rekening met uw belastbaarheid te houden en hulp te bieden als u toch burnout geraakt.

Ontslagregeling bij burn-out,  ontslag met wederzijds goedvinden

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, is ontslag in een burnout situatie vaak niet mogelijk, gelukkig maar. Echter kan het zo zijn dat u zelf geen toekomst meer ziet in het voortzetten van de arbeidsrelatie. U zou dan een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ kunnen overwegen. Werkgever kan daar een voorstel voor doen, maar u zelf zonodig ook. Vraag daarbij echter altijd hulp van onze ontslagspecialisten, zodat uw WW-rechten worden veiliggesteld. Mogelijk valt er ook een ontslagvergoeding af te spreken.

Direct actie:

Heeft u vragen over ontslag bij burnout of heeft u rechtshulp nodig, neem dan contact op met de gespecialiseerde ontslag advocaten/juristen van Ontslagspecialist. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met ontslag bij burn-out.
bel: 0900 – 123 73 24 of mail
Het eerste advies is GRATIS

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist