headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst 2019

 vaststellingsovereenkomst 2019

Met een vaststellingsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst eenvoudig te beëindigen. Werkgever en werknemer onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging van het dienstverband en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een overeenkomst, vaststellingsovereenkomst genaamd.

Ontslagreden

Als een werkgever van een werknemer af wil moet daar een ontslagreden voor zijn. Is die reden niet (voldoende) aanwezig dan kan ontslag niet tegen de wil van de werknemer gerealiseerd worden.  Wat zijn de belangrijkste ontslagredenen? Hieronder noemen wij de belangrijkste.

Disfunctioneren

Als een werknemer niet goed functioneert kan dat reden zijn om afscheid van hem/haar te nemen. Het moet dan wel gaan om langdurig disfunctioneren, waarbij een verbetertraject niet tot voldoende verbetering van het functioneren heeft geleid. Aan een ontslag om reden van disfunctioneren worden strenge eisen gesteld, lees daarover meer op onze pagina ontslag bij disfunctioneren.

Verstoorde arbeidsrelatie

Als werkgever en werknemer bij voortduring conflicten met elkaar hebben en niet meer 'door één deur kunnen', is dat een reden voor ontslag. Wel moet eerst serieus gebrobeerd zijn de conflicten op te lossen, bijvoorbeeld met behulp van mediation.

Reorganisatie en bedrijfseconomisch ontslag

Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf van de werkgever kan dat een reden zijn om werknemers af te laten vloeien. Een ontslagreden is ook aanwezig als er te weinig werk is voor de functie waarin de werknemer werkzaam is. Er wordt dan gesproken over 'boventalligheid'. Ook in dat geval ligt beëindiging van het dienstverband voor de hand. Werkgever kan toestemming voor ontslag bij het UWV aanvragen.

Verwijtbaar gedrag werknemer

Een werknemer dient zich te houden aan redelijke instructies van de werkgever, bijvoorbeeld op tijd komen en klanten niet onbeschoft te woord staan. Er zijn veel voorbeelden te bedenken van een werknemer die zich verwijtbaar misdraagt. Dergelijk gedrag kan een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Werkgever kan daarvoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Als een werknemer zich zeer ernstig misdraagt ( denk aan diefstal, fraude, mishandeling) is zelfs ontslag op staande voet mogelijk. Voor dat laatste heeft werkgever geen voorafgaande toestemming van de rechter nodig. De werknemer kan simpel door werkgever per brief worden ontslagen.

Zware eisen aan ontslag. Dossier vorming noodzakelijk

Als de rechter of het UWV een ontslagverzoek om 1 van bovenstaande redenen krijgt voorgelegd, dan zal het verzoek kritisch worden bekeken. Vaak zal het noodzakelijk voor de werkgever zijn een flink dossier te overleggen, waaruit moet blijken dat het disfunctioneren of de verstoorde relatie met werknemer niet op te lossen valt, of dat de bedrijfseconomische teruggang structureel is en andere bezuinigingsmaatregelen niet hebben geholpen. Daarnaast dient werkgever onderzocht te hebben of de werknemer in een andere functie kan worden herplaatst, de zogeheten 'herplaatsingsplicht'. 

Wijzigingen en versoepeling ontslagrecht in 2020

Gezien de zware eisen die gesteld worden aan een gedwongen ontslag, hebben werkgeversorganisatie veel gelobbyd om het ontslagrecht te versoepelen. Zij zijn daar deels in geslaagd. Per 1 januari 2020 zal het eenvoudiger voor werkgevers worden om ontslag te realiseren. Per die datum wordt het mogelijk om ontslagredenen te combineren. Is er bijvoorbeeld een niet compleet dossier over disfunctioneren en een niet compleet dossier over een verstoorde relatie met dezelfde werknemer, dan kunnen die dossiers 'bij elkaar opgeteld worden' waardoor er toch sprake kan zijn van een voldoende ontslaggrond.  In dat geval dient de werkgever overigens wel een extra ontslagvergoeding ( transitievergoeding verhoogd met 50% ) te betalen.

Vaststellingsovereenkomst 2019

Gegeven de aankomende versoepeling van het ontslagrecht, ligt het voor de hand dat naarmate het jaar 2019 vordert, werkgevers zullen anticiperen op de komende ruimere ontslagmogelijkheden. Dat zal zich laten voelen in de ontslagonderhandelingen met de werknemer. Tot 2020 kan de werknemer een hoge ontslagvergoeding eisen als de werkgever het dossier niet op orde heeft. Per 2020 kunnen té hoge eisen worden afgestraft met een gang naar de rechter of het UWV, waarbij ook met een niet compleet dossier een ontslag kan volgen met een transitievergoeding met slechts 50% verhoging.

Zie ook vaststellingsovereenkomst 2021 voor de regels in dat jaar.

Hulp bij onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst

Omdat het voor werkgevers gemakkelijker wordt werknemers te ontslaan, is het voor werknemers extra van belang om goed te onderhandelen. De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn stevige onderhandelaars en zullen voor u het maximale resultaat realiseren bij een beëindigingsovereenkomst. Heeft u dus te maken met ontslag of een vaststellingsovereenkomst, neem dan direct actie, bel 0900 123 73 24 of mail ons.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist