headermetsterrenv10

Wijzigingen WW per 1 oktober 2006

Met ingang van 1 oktober 2006 is de WW gemoderniseerd, ten gevolge waarvan er enige veranderingen zijn optreden ten opzichte van de oude situatie.

Het doel van de wijzigingen, die wij hieronder zullen aangeven, dat mensen sneller een baan vinden, althans geprikkeld worden sneller een baan te zoeken, c.q. te accepteren.

De maximale uitkeringsduur zal worden verlaagd van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden.

De hoogte van de uitkering zal gedurende de eerste twee maanden worden verhoogd naar 75 % van het dagloon en vanaf de derde maand 70% van het dagloon bedragen.

De kortdurende uitkering van zes maanden zal verdwijnen.

Werknemers die wel aan de "wekeneis voldoen" d.w.z. dat zij over een periode van 36 weken voorafgaande aan de werkeloosheid 26 weken gewerkt moeten hebben, maar niet aan de eis voldoen dat zij in minimaal 4 van de laatste 5 kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen, ontvangen gedurende een periode van 3 maanden een op het loon gebaseerde uitkering.

Voorts zal minder snel worden aangenomen dat sprake is van verwijtbare werkeloosheid.

Het zal de werknemer niet worden aangerekend indien hij zich neerlegt bij het ontslag.

In de praktijk betekent dit dat de werknemer kan instemmen met een door de werkgever voorgestelde beëindigingsregeling, zonder zijn WW-rechten daarmee op het spel te zetten.

Alleen indien de werknemer zich schuldig maakt aan verwijtbaar gedrag dat een dringende reden oplevert voor ontslag, zal dit worden aangemerkt als verwijtbare werkeloosheid. Dit geldt eveneens voor de werknemer die zelf ontslag neemt.

 

Direct aktie: bel: 0900-123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over de ww.

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist