headermetsterrenv10

Kan je ontslagen worden als je bij sollicitatie ziekte verzwijgt?

Wat te melden bij sollicitatie?

Dat sollicitanten hun kwaliteiten bij een sollicitatie vaak te positief voorstellen is niet vreemd. Een gemotiveerde sollicitant heeft er veel voor over de baan te krijgen. Maar wat als ‘het loopje met de waarheid’ meebrengt dat de sollicitant een ziekte verzwijgt en aansluitend de arbeidsovereenkomst aangaat? Veel werkgevers willen dan zo snel mogelijk van deze werknemer af. Maar kan dat?

De serveerster die geen dienblad kan dragen

Recentelijk heeft Ontslagspecialist een werkgever(horecaondernemer) bijgestaan die een serveerster had aangenomen die als gevolg van fysieke beperkingen geen dienblad kon dragen.
De werkgever had daarmee een groot probleem. Hij had geen ander werk dan serveerwerk en kon de serveerster dus ook geen ander werk aanbieden.

Wat is de rechtspositie van werkgever?

Wat is de rechtspositie van een werkgever als een sollicitant hem niet voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst op de hoogte brengt van zijn beperkingen die hem ongeschikt maken voor het vervullen van de functie?

Is ontslag op staande voet mogelijk?

 

Onder artikel 7: 678 lid 2 BW zijn voorbeelden genoemd van situaties waarbij ontslag op staande voet van een werknemer gerechtvaardigd kan zijn. Eén van die voorbeelden is de situatie waarbij de werknemer (de voormalig sollicitant) in ernstige mate de bekwaamheid blijkt te missen voor de arbeid waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Als de sollicitant verzwijgt dat hij feitelijk ongeschikt is, of hierover liegt als hij hierover wordt bevraagd, is dat in theorie een reden voor een ontslag op staande voet. Echter omdat rechters een ontslag op staande voet zeer streng toetsen, is dat niet altijd de beste oplossing.

Proeftijdontslag

Voor werkgevers is het in het algemeen raadzaam een proeftijd te bedingen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Voorwaarde voor een geldige proeftijd is dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, of voor een bepaalde tijd langer dan 6 maanden.
In de proeftijd is ontslag om vrijwel elke reden toegestaan. Een werkgever die verweer tegen een proeftijdontslag wilt voorkomen doet er echter verstandig aan om als reden voor ontslag niet de medische beperkingen van werknemer te noemen. In sommige gevallen vinden rechters het ontslag dan onredelijk. Een werkgever die voor zekerheid kiest kan beter ‘onvoldoende functioneren’ als reden voor ontslag noemen.

Tijdelijk contract niet verlengen

Als werkgever verzuimd heeft een proeftijd op te nemen in een contract voor bepaalde tijd, kan werkgever uiteraard afwachten tot het arbeidscontract van rechtswege afloopt. Om extra kosten te voorkomen dient werkgever minimaal 1 maand voor afloop van het contract aan werknemer mede te delen dat het contract niet wordt verlengd ( de aanzeggingsverplichting).

Ontbinding kantonrechter

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is voor een werknemer minder ingrijpend dan een ontslag op staande voet. De proceskansen voor een werkgever zijn daarom groter in een ontbindingsprocedure. Als reden voor ontbinding kan het verzwijgen of liegen over de (on)geschiktheid in de sollicitatiefase worden aangevoerd, waardoor werknemer verwijtbaar heeft gehandeld.

Stopzetten loon

Op grond van art. 7:629 lid 3 onder a BW heeft werknemer geen recht op loon bij ziekte, wanneer hij als sollicitant tijdens de aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt over een gebrek dat van belang is voor de functie. Hoewel dit wetsartikel de term ‘aanstellingskeuring’ hanteert, blijkt uit de rechtspraak dat ook wanneer er geen sprake is van een aanstellingskeuring, maar de sollicitant wel verzuimt medische gebreken te melden waarvan hij wist of had moeten begrijpen dat hij hierdoor ongeschikt is voor de functie, hij geen aanspraak heeft op loon bij ziekte.

Conclusie

Voor werkgevers is het raadzaam een proeftijd af te spreken. Ontslag buiten de proeftijd en stopzetten van loon is alleen mogelijk als werknemer wist of had moeten begrijpen dat hij vanwege zijn aandoening ongeschikt was voor de functie en hij dat heeft verzwegen of daarover heeft gelogen.

Vraag rechtshulp

Heeft u te maken met een verzwegen ziekte bij sollicitatie? Vraag dan rechtshulp aan onze specialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of mail.

Kan je ontslagen worden als je bij sollicitatie ziekte verzwijgt

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist