headermetsterrenv10

Wat is deeltijdontslag? Hoe gaat urenvermindering arbeidsovereenkomst?

 

VERMINDERING UREN ARBEIDSOVEREENKOMST,  DEELTIJDONTSLAG

Als het bedrijfseconomisch slechter gaat bij een werkgever of er te weinig werk is, kan werkgever besluiten bepaalde werknemers te ontslaan. Maar werkgever kan er ook voor kiezen sommige werknemers minder uren te laten werken. Je kan dan spreken van deeltijdontslag.

Hoe gaat urenvermindering of deeltijdontslag in de praktijk?

Een werkgever die een structurele urenvermindering wil realiseren om bedrijfseconomische redenen kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV-werkbedrijf. Dit is een procedure die ongeveer 4-6 weken vergt en waarvoor de nodige stukken moeten worden ingediend bij het UWV.
Het is eenvoudiger voor de werkgever om de werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aan te bieden, waarbij een urenvermindering wordt voorgesteld. Als werknemer akkoord gaat met dat voorstel is de urenvermindering simpel gerealiseerd. Of werknemer akkoord gaat, hangt in de praktijk onder meer af van de ontslagvergoeding die werkgever aanbiedt voor het verlies aan uren.

Transitievergoeding verschuldigd?

Bij een ontslag op initiatief van een werkgever is de werkgever meestal een transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit ook het geval is bij deeltijdontslag, waarbij de arbeidsuren structureel en substantieel worden verminderd. Dat is overigens niet alleen het geval bij urenvermindering vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, maar ook bij urenvermindering na 2 jaar ziekte bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.
Volgens de rechtspraak is sprake van een substantiële vermindering van de arbeidstijd wanneer de arbeidstijd met ten minste 20% wordt verminderd. Er is sprake van een structurele vermindering van de arbeidstijd wanneer de vermindering naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij deeltijdontslag?

Bij een gedeeltelijk ontslag is een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd. De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd. Voorbeeld: een werknemer staat op de loonlijst voor 30 uur per week. Als dezelfde werknemer 10 uur minder gaat werken, is de ontslagvergoeding 1/3 van de wettelijke transitievergoeding gebaseerd op zijn loon bij 30 uur.

Overigens staat het werkgever en werknemer geheel vrij om elke ontslagvergoeding af te spreken, ook al is er geen sprake van een structurele en substantiële urenvermindering.

Wijze van urenvermindering is niet relevant

Het maakt niet uit hoe de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt geregeld. Dat kan via een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst of door een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. In al die gevallen van structurele en substantiële urenvermindering bestaat aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding.

Leg de afspraken duidelijk vast in een vaststellingsovereenkomst

Onze ontslagspecialisten adviseren u de afspraken die u maakt bij urenvermindering ( deeltijdontslag) goed vast te leggen, bij voorkeur in een vaststellingsovereenkomst.  Dat voorkomt misverstanden en discussie achteraf. Wij hebben voor dit doel een voorbeeld vaststellingsovereenkomst urenvermindering ontwikkelt die u bij ons kunt bestellen.  U kunt bestellen door te klikken op: voorbeeld urenvermindering
Als u nog vragen heeft over deeltijdontslag kunt u ons uiteraard bellen 0900 123 73 24 of mailen

deeltijdontslag urenvermindering

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist