headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst wegens verschil van inzicht

 

 

Ontslag wegens verschil van inzicht

Als een werkgever een werknemer gedwongen wil ontslaan moet werkgever beschikken over een in de wet genoemde ontslagreden. Deze wettelijke ontslaggronden zijn beperkt. Een ‘verschil van inzicht’ tussen partijen is niet één van die wettelijke gronden. Toch wordt bij een ontslagregeling vaak als reden een ‘verschil van inzicht over de uit te voeren werkzaamheden’ genoemd. Hoe zit dat?

Veel gebruikt in een vaststellingsovereenkomst

Een ontslag kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden geregeld. De af te spreken ontslagregeling wordt meestal vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Als een werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst (VSO) met elkaar aangaan is één van de belangrijkste voorwaarden dat de VSO ww-veilig is. Hiertoe is onder meer vereist dat het initiatief tot het aangaan van de ontslagregeling genomen is door werkgever en dat werknemer geen verwijten te maken valt ten aanzien van het ontslag. Betreffende die laatste voorwaarde is het van belang in de vaststellingsovereenkomst een ‘neutrale ontslagreden’ in de VSO op te nemen. Een dergelijke neutrale ontslagreden is bijvoorbeeld een ‘verschil van inzicht’. Bij een verschil van inzicht valt geen van partijen betrokken bij de arbeidsovereenkomst iets te verwijten, zodat deze reden een ww-uitkering niet in de weg staat. Het maakt daarbij niet uit de een ‘verschil van inzicht’ niet in de wet is genoemd als ontslagreden.

Hoe ziet de tekst van het verschil van inzicht in de beëindigingsovereenkomst er in de praktijk uit?

De tekst van een vaststellingsovereenkomst begint ( na het vermelden van de gegevens van de betrokken partijen) vaak met de overwegingen waarom de VSO wordt aangegaan. Die overwegingen luiden vaak ( ongeveer ) als volgt:

  1. tussen Werkgever en Werknemer is een verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze waarop Werknemer uitvoering geeft aan zijn/haar functie. Veelvuldig overleg tussen partijen heeft helaas niet geleid tot een oplossing;
  2. inmiddels heeft genoemd verschil een structureel karakter gekregen, waardoor de noodzakelijke vertrouwensbasis voor een vruchtbare samenwerking is komen te vervallen en een oplossing anders dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet binnen het bereik van partijen ligt;
  3. er is geen sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW;


Overigens is het niet per sé noodzakelijk om ‘verschil van inzicht’ als reden op te nemen in de beëindigingsovereenkomst. Ook een ontslag om bedrijfseconomische redenen is een niet aan werknemer verwijtbare reden. De VSO kan daarom ook ‘reorganisatie’ of ‘verval van functie’ vermelden als ontslagreden.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Als u de beschikking wilt hebben over de volledige tekst van een vaststellingsovereenkomst, kunt u deze bij ons bestellen door te klikken op: model vaststellingsovereenkomst.
Voor een Engelstalige VSO klikt u op: Settlement agreement

Rechtshulp bij ontslag

Als u te maken krijgt met ontslag is het raadzaam een specialist te raadplegen. Vaak is een betere regeling mogelijk. Bel 0900 123 73 24 of mail onze ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en vele dossiers met uitstekend resultaat afgewikkeld.
Het eerste advies is GRATIS.

vaststellingsovereenkomst verschil van inzicht

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist