headermetsterrenv10

Kan proefdag leiden tot vast arbeidscontract?

 

Telt proefdag mee als schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten?

Sinds 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract ( arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd )..

proefdag vast arbeidscontract keten

De 'proefdag' en de gevolgen

Werkgevers vragen vaak aan toekomstige werknemers om een (half) dagje proef te draaien om te kijken of de werknemers geschikt zijn voor de functie en of zij in de organisatie passen.
Vraag is of zo’n proefdag kan worden gezien als een (mondelinge) arbeidsovereenkomst en dus meetelt in de keten van arbeidsovereenkomsten.
Onlangs is een dergelijke zaak aan de rechter voorgelegd.

Wat was het geval ?

Werknemer solliciteerde naar de functie van zelfstandig werkend kok bij een restaurant. Het sollicitatiegesprek verliep succesvol. In oktober 2015 heeft werknemer één keer drie uur meegedraaid in de keuken van het restaurant en daarbij enkele werkzaamheden verricht.
Deze proefdag is beide partijen goed bevallen reden waarom werknemer per 1 december 2015 in dienst is getreden bij het restaurant op basis van een contract voor de bepaalde tijd van 7 maanden in de functie van zelfstandig werkend kok. In december 2015 vroeg werknemer om uitbetaling van de proefdag. Het restaurant heeft aan dat verzoek gevolg gegeven en drie uur uitbetaald.
De arbeidsovereenkomst is per 1 juli 2016 verlengd voor de duur van 3 maanden, tot 1 oktober 2016 en daarna is werknemer blijven werken voor de rechtsopvolger van het restaurant ( het restaurant was intussen overgenomen).
Tussen werknemer en het opvolgend restaurant ontstaat op enig moment de discussie of werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet. Werknemer stelt zich daarbij op het standpunt dat de proefdag als een afzonderlijke arbeidsovereenkomst( schakel) in de keten moet worden beschouwd.
Werknemer start een procedure en vraagt de kantonrechter onder andere voor recht te verklaren dat er tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en het restaurant te veroordelen tot betaling van het overeengekomen salaris tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd.

Beslissing kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat partijen van mening verschillen over de vraag of de proefdag is aan te merken als arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt werknemer in het gelijk, omdat aan alle drie de vereisten van een arbeidsovereenkomst is voldaan: werk, gezagsverhouding, loon. Het staat vast dat werknemer gedurende drie uur in het restaurant aan het diner heeft meegedraaid (werk) en daarbij onder toezicht en met aanwijzingen van de chef-kok werkzaamheden heeft uitgevoerd (gezagsverhouding). Tot slot heeft de werknemer loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat voorzichtigheid is geboden voor werkgevers als zij potentiële nieuwe werknemers een paar uur laten meedraaien in de organisatie. Zo’n proefdag kan tot gevolg hebben dat een werknemer een succesvol beroep doet op de ketenregeling en dus voor onbepaalde tijd in dienst is. Onze suggestie aan werkgevers is om geen loon te betalen voor zo’n proefmiddagje en dat van te voren ook duidelijk te communiceren aan de potentiële werknemer. Indien er geen loon wordt betaald is niet voldaan aan alle elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Rechtshulp

Heeft u rechtshulp nodig bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten of bij ontslag. Bel ( 0900 - 123 73 24 ) of mail onze specialisten.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist