headermetsterrenv10

Wie beoordeelt of werknemer ziek is?

“Mijn psycholoog zegt dat ik niet kan werken”.

Als u werkgever bent, zult u het vast wel eens hebben meegemaakt. Een zieke werknemer die naar het oordeel van de Arboarts het werk weer geheel of gedeeltelijk kan hervatten, maar daar geen gevolg aan wil geven. De werknemer verschuilt zich dan achter het advies van zijn huisarts, psycholoog, of medisch specialist : “ Mijn behandelaar zegt dat ik niet mag werken en werken mijn gezondheidssituatie zal verslechteren”’.

 

Wat nu?

De werknemer is in principe verplicht de adviezen van de Arboarts op te volgen. Hij moet meewerken aan re-integratie. Is de werknemer het niet eens met het advies van de Arboarts dan kan hij een deskundigenoordeel bij het UWV vragen.

Mening Arbo-arts is leidinggevend

Als werkgever kunt u zich achter het advies van de Arboarts scharen en hoeft u geen rekening te houden met de mening van de behandelaars van uw werknemer. De Arboarts is bij uitstek opgeleid om te beoordelen of een werknemer al dan niet in staat is om zijn werk op een verantwoorde manier te doen. Een Arboarts beoordeelt of, en zo ja in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is, maar stelt geen diagnose en behandelt niet. De Arboarts is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft ziekte en werk en met de belastbaarheid van de werknemer. De Arboarts kan beoordelen dat de werknemer wél kan werken maar voor minder uren of met aangepast werk.

Deskundigenoordeel UWV

Als uw werknemer het niet eens is met het advies van de Arboarts kunt u als werkgever ook zelf ter verkrijging van extra zekerheid een deskundigenoordeel bij het UWV vragen. U kunt ook vragen of uw medewerker geschikt is voor het verrichten van ander passend werk. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de situatie dan nog eens. Het oordeel van laatstgenoemden is leidend en daar kunt u dus van uitgaan.

Uitspraak rechter

Onlangs heeft een rechter nog eens gezegd dat het oordeel van de Arboarts en de verzekeringsarts bepalend is omdat deze artsen speciaal zijn opgeleid tot het adviseren over arbeids(on)geschiktheid van werknemers en vast kunnen stellen wat de werknemer nog wél kan.

Welke stappen kunt u ondernemen?

De volgende stappen kunt u nemen als uw werknemer zegt zijn werk niet te kunnen hervatten omdat zijn huisarts of behandelend specialist dat vindt:
Wijs uw werknemer erop dat zijn artsen/behandelaars ( bijvoorbeeld een psycholoog ) niet zijn opgeleid voor het geven van zo’n oordeel.
Als dat niet help vraag dan eventueel zelf een deskundigenoordeel.
Laat werknemer weten dat u de loondoorbetaling stopt als hij zijn werk niet hervat
Stop de loonbetaling totdat de werknemer alsnog de werkzaamheden hervat.
Als uiterste redmiddel kunt u de rechter laten oordelen dat het oordeel van de Arboarts en de verzekeringsarts leidend is.

Hulp bij 'zieke' werknemer

Heeft u juridische hulp nodig bij kwesties rond al dan niet zieke werknemers en ontslag? Bel 0900 123 73 24 of mail onze specialisten.

wie beoordeelt of werknemer ziek is

 

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist