headermetsterrenv10

Wat is outplacement?

 

Werknemers die worden ontslagen krijgen regelmatig een outplacementtraject of een budget voor outplacement aangeboden door hun werkgever. Outplacement kan je helpen een nieuwe baan te vinden, of je helpen bij het starten als zelfstandige.

Outplacement bij ontslag

Vaak wordt outplacement aangeboden bij reorganisatie van een bedrijf waardoor arbeidsplaatsen vervallen. De voorziening voor outplacement kan dan in het Sociaal Plan worden opgenomen. Maar ook bij een individuele ontslagzaak – bijvoorbeeld bij disfunctioneren van de werknemer – kan outplacement worden aangeboden. Outplacement heeft voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Werknemer heeft meer kans snel vervangende inkomsten te verkrijgen, terwijl werkgever met een outplacement zijn ‘sociale gezicht’ kan tonen. Vanwege de voordelen van outplacement voor werkgever en werknemer wordt de outplacement faciliteit vaak opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

De kosten van outplacement en het resultaat

Omdat outplacement wordt aangeboden door werkgever zal de werknemer in het algemeen zelf geen kosten hebben aan de outplacement. Dat laatste kan uiteraard anders zijn als werkgever een budget ter beschikking stelt en het budget voor outplacement wordt overschreden. Het is lastig een richtlijn te geven voor de prijs van een goed outplacement traject. Er bestaan veel outplacementbureaus die allerlei soorten tarieven hanteren. In het algemeen kan wel gesteld worden dat de kosten hoger zijn naar mate het salaris van de ontslagen werknemer hoger was. De gedachte daarbij is dat het voor werknemers uit het ‘hogere echelon’ moeilijker is ander werk te vinden. Werkgevers stellen veelal een budget voor outplacement ter beschikking naast de verplichte wettelijke transitievergoeding. Maar er kan ook afgesproken worden dat een gedeelte van de transitievergoeding door werkgever wordt gereserveerd voor outplacement. Het bedrag van de transitievergoeding dat voor outplacement wordt gereserveerd is dan belastingvrij.

De inhoud van een outplacementtraject

Een outplacementtraject bestaat uit verschillende fasen. Afhankelijk van het outplacementbureau, de situatie en voorkeuren van de werknemer worden onderstaande fasen in meer of mindere mate doorlopen.

Verwerking van het ontslag. Ontslag komt vaak als donderslag bij heldere hemel. Je verliest je werk, collega’s en inkomen. Gevoelens van woede, verdriet en vertwijfeling zijn niet ongewoon. Dit moet zoveel mogelijk worden verwerkt.

Wat zijn mijn kwaliteiten? Om met succes te solliciteren moet je weten wat je wil en kan. Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook kan worden bezien of er extra scholing nodig is.

Sollicitatietraining. De wijze van solliciteren is in de loop der jaren steeds veranderd. De laatste trend is solliciteren met een eigen video of persoonlijke website. Lang niet iedereen is bedreven met deze nieuwe sollicitatievormen. Het oefenen met solliciteren komt in deze fase aan de orde.

Werk zoeken. Bij outplacement word je geholpen met het vinden van een baan. Aan de orde kunnen komen het voorbereiden op een sollicitatiegesprek, evaluatie van de sollicitatiegesprekken en adviezen voor verbetering. Sollicitatiegesprekken kunnen ook geoefend worden met de loopbaancoach van het outplacementbureau. Sommige outplacementbureaus hebben zelfs speciale ‘jobhunters’ in dienst die op zoek gaan naar passende vacatures en hun eigen netwerk inschakelen van bestaande en nieuwe werkgevers in de regio. id Plein beschikt over dergelijke jobhunters. 

Waar op letten bij het uitkiezen van een outplacementbureau?

Niet alleen de kosten van een outplacementbureau zijn zaligmakend. Als werknemer heb je vaak behoefte aan een persoonlijke aanpak en hulp door begeleiders die voldoende tijd voor je vrijmaken. Kijk ook naar de faciliteiten die het bureau te bieden heeft. Hebben zij een groot netwerk bij bedrijven? En kunnen zij jobhunters voor je inzetten? Verder is van belang dat een outplacementbureau een klachtenregeling hanteert en aangesloten is bij een beroepsvereniging.

TIP: ga niet zo maar akkoord met het outplacementbureau dat je werkgever voorstelt. Probeer af te spreken dat je je eigen bureau mag uitzoeken.

Samengevat: de keuze van een goed outplacementbureau kan van groot belang zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken op de website van id Plein. Hulp bij ontslag Dreigt bij u ontslag, maar bent u nog niet ontslagen? Neem dan per direct contact op met onze Ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en kunnen het maximale resultaat voor u bereiken bij ontslag, bijvoorbeeld een passende ontslagvergoeding en een outplacementtraject betaald door werkgever. Bel 0900 123 73 24 of mail

outplacement

Tags:

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist