headermetsterrenv10

Waar op letten bij geven referentie over ex-werknemer?

referentie ex werknemer

Let op bij geven referenties over ex-werknemers

Een werknemer moet zich correct gedragen naar zijn werkgever als hij bij werkgever in dienst is. Andersom geldt dat ook. Ook de werkgever dient zich goed te gedragen naar werknemer. Deze plichten staan bekend als goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Maar wat als de arbeidsovereenkomst is beëindigd? Geldt het beginsel van goed werkgever- en werknemerschap dan nog steeds? Onlangs heeft de Hoge Raad hierover uitspraak gedaan

Wat was het geval?

De werknemer is werkzaam geweest bij een bank, maar is daar op staande voet ontslagen omdat hij niet integer heeft gehandeld.. De baanloos geworden werknemer gaat vervolgens solliciteren bij een andere bank. De Nederlandse Bank ( die waakt over de integriteit van de banken in Nederland ) adviseert de ex-werkgever negatieve informatie over de ex-werknemer aan de potentiële nieuwe werkgever te verstrekken. Het gevolg laat zich raden. De ex-werknemer wordt niet aangenomen bij de andere bank. Hij laat het er echter niet bij zitten. De ex-werknemer daagt zijn ex-werkgever voor de rechter. Hij is van mening dat zijn ex-werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door het verstrekken van negatieve informatie en daardoor schadeplichtig is.

Oordeel Hoge Raad

De vraag waarover de Hoge Raad zich uit moet laten is: handelde voormalig werkgever onzorgvuldig door op verzoek van DNB negatieve informatie over werknemer (niet integer handelen) aan nieuwe werkgever te verstrekken?

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de ex-werkgever niet onrechtmatig handelde jegens zijn ex-werknemer door diens nieuwe werkgever te informeren dat de werknemer op staande voet was ontslagen en niet integer had gehandeld. De Hoge Raad komt tot die conclusie omdat DNB had verzocht de nieuwe werkgever te informeren. Daarmee was het handelen van de ex-werkgever gerechtvaardigd. Dit te meer omdat de DNB een belangrijke functie heeft bij het bewaken van de integriteit van de banken.

Dat de ex-werkgever de negatieve referentie uit zichzelf heeft afgegeven en dus niet op verzoek van de potentiële nieuwe werkgever maakt het oordeel in dit geval volgens de Hoge Raad niet anders.

Bescherming belangen (potentieel) nieuwe werkgevers

In die gevallen dat een ex-werkgever wordt benaderd door een (potentieel) nieuwe werkgever is de bevoegdheid tot het afgeven van negatieve referenties het grootst. Een ex-werkgever loopt zelfs het risico aansprakelijk voor schade te zijn als hij de nieuwe werkgever van zijn ex-werknemer noodzakelijke informatie onthoudt. Denk bijvoorbeeld aan een school die een andere school niet informeert over bewezen ontuchtige handelingen van een leraar met leerlingen.

Maar het verstrekken van referenties over een ex-werknemer blijft een wankel evenwicht. De ex-werkgever moet namelijk ook rekening houden met de belangen van de ex-werknemer ( het belang van het kunnen vinden van een andere baan). De ex-werkgever die zich onnodig negatief uitlaat bij potentiële nieuwe werkgevers van zijn voormalig werknemer, kán aansprakelijk zijn voor de negatieve gevolgen. De ex-werkgever moet uiteindelijk een belangenafweging maken tussen het belang van zijn ex-werknemer en het belang van de nieuwe werkgever of derden. Dit is niet altijd eenvoudig.

Richtlijnen voor ex-werkgevers

Uit de rechtspraak zijn een aantal uitgangspunten af te leiden bij het geven van referenties aan potentieel nieuwe werkgevers. Als de ex-werkgever de volgende uitgangspunten in acht neemt, kan er weinig mis gaan.

• Benader de (potentieel) nieuwe werkgever niet uit eigen beweging. Dat kan eventueel anders zijn als er een dringende noodzaak is dat wel te doen.

• Beperk negatieve informatie tot informatie die echt van belang is voor de nieuwe werkgever of de uit te oefenen functie.

Mag de nieuwe werkgever altijd referenties vragen?

De kandidaat nieuwe werkgever mag niet altijd navraag doen bij ex-werkgevers en zeker niet alles vragen. Er zal namelijk al snel sprake zijn van strijdigheid met privacy- en AVG-regels. Uitgangspunten dienen daarom te zijn::

• Vraag geen referenties aan ex-werkgevers die de sollicitant niet als referent heeft opgegeven, tenzij de sollicitant expliciete toestemming geeft;

• Vraag bij het opvragen van referenties slechts om voor de functie relevante informatie.

Rechtshulp bij ontslag

Heeft u te maken met ontslag en het geven of krijgen van referenties, vraag dan altijd hulp aan onze ontslagspecialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist