headermetsterrenv10

Opzeggen arbeidsovereenkomst - hoe gaat dat? Waaraan denken?

 

Een manier om als werkgever over te gaan tot ontslag  is door opzegging van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor is echter wel een ontslagvergunning ( opzegvergunning ) van het UWV nodig. Dit gaat als volgt in zijn werk.

Opzeggen arbeidsovereenkomst, wanneer is dat mogelijk?

De werkgever doet een concreet schriftelijk verzoek bij het UWV ingeval van bedrijfseconomische redenen. In dit verzoek motiveert de werkgever zijn besluit om tot ontslag over te gaan. De financieel economische situatie ( bedrijfseconomisch ontslag) van het bedrijf spelen een rol bij de beoordeling door het UWV of de redenen voor het ontslag zwaarwegend genoeg zijn om opzeggen van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken door het verlenen van een opzegvergunning.

Redelijkheid is hierbij een belangrijk criterium. De financiële draagkracht van de werkgever, de mogelijkheid ontslag te voorkomen door overplaatsing en de duur van het dienstverband worden in acht genomen bij het al dan niet verlenen van de opzegvergunning door het UWV.

Ook dient rekening gehouden te worden met de zogenaamde opzegverboden. Deze opzegverboden gelden onder meer in geval van zwangerschap en ziekte van de werknemer. In verband met deze opzegverboden kunnen werknemers niet via het UWV ontslagen worden.

opzeggen arbeidsovereenkomst

Let op: een werknemer kan na het verlenen van een ontslagvergunning zijn ontslag aanvechten bij de kantonrechter in een zogenaamde beroepsprocedure. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval werkgever onjuiste informatie heeft verstrekt aan het UWV of het UWV een fout heeft gemaakt met betrekking tot het afspiegelingsbeginsel.

Hulp bij opzeggen arbeidsovereenkomst.

Het valt te adviseren rechtshulp in te schakelen bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Dan ben u verzekerd van een juiste aanpak en voorkomt u kostbare missers. Onze organisatie Ontslagspecialist heeft veel kennis en ervaring bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten Bel daarom 0900 - 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist