headermetsterrenv10

Is vaak ziek zijn reden voor ontslag?

 

Hoog ziekteverzuim meestal geen reden voor ontslag


Natuurlijk baalt een werkgever er van als een werknemer vaak ziek is. Loon moet worden doorbetaald en het werk valt stil. Als dit vaak voorkomt met dezelfde werknemer zal werkgever zich af kunnen vragen of de werknemer kan worden ontslagen. Een dergelijke situatie speelde onlangs bij de rechter.

Wat was het geval?

Een werknemer werkt naar volle tevredenheid 8 jaar bij Holland casino. Als gevolg van een aandoening moet werknemer vanaf 2015 meerdere operaties ondergaan, waardoor hij gemiddeld over een periode van 5 jaar ruim 35% van de werktijd ziek is. Holland Casino vindt dat onacceptabel en vraagt bij de rechter ontslag aan op grond van frequent ziekteverzuim.

Wat zijn de mogelijkheden?

In de wet zijn slechts een beperkt aantal redenen opgenomen op grond waarvan een werknemer kan worden ontslagen. Eén daarvan is frequent ziekteverzuim. In de praktijk blijkt echter dat rechters zelden deze ontslaggrond honoreren. In sommige jaren heeft deze ontslagreden slechts 1 of slechts enkele keren tot een toegewezen ontslag geleid. Holland Casino zal zich daar bewust van zijn geweest, want zij probeerden de arbeidsovereenkomst eerder in onderling overleg met werknemer te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Werkneer heeft echter de aangeboden vaststellingsovereenkomst geweigerd.

In een procedure bij de rechter op grond van frequent ziekteverzuim dient werkgever aan te tonen dat het veelvuldig ziek zijn onaanvaardbare gevolgen heeft voor haar bedrijfsvoering.

Wat zegt de rechter?

De rechter is van mening dat werkgever niet heeft aangetoond dat het frequente ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen voor haar bedrijf heeft. Zo had Holland Casino een vervanger voor de werknemer kunnen aannemen. Ook zijn er 30 personen met ongeveer dezelfde functie werkzaam bij Holland Casino die het werk kunnen overnemen. Bovendien heeft werkgever onvoldoende inspanningen verricht om de betrokken werknemer te herplaatsen.
De uitspraak is dan ook dat de arbeidsovereenkomst niet wordt ontbonden door de rechter en dat werknemer weer toegelaten moet worden tot zijn werk.

Samengevat

Hoe vervelend het ook is voor een werkgever,  veelvuldig ziek zijn is zelden een voldoende reden voor ontslag.

Rechtshulp nodig?

Voor vragen over ontslag en ziekte kunt u terecht bij onze ervaren advocaten en juristen. Bel 0900 123 73 24 of mail.

ziek zijn ontslag

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist