headermetsterrenv10

Een inclusieve werkkring: het doorbreken van ingesleten denkpatronen

 

 

 

Een inclusieve werkkring: het doorbreken van ingesleten denkpatronen

Iedereen is gelijk. Deze drie woorden vormen het basisprincipe van onze samenleving. Ze zijn in de grondwet verankerd. Je zou dus zeggen dat een inclusieve samenleving vanzelfsprekend zou moeten zijn. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen welkom is, ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, religie of seksuele voorkeur. Er zijn echter nog altijd mensen die zich openlijk tegen bepaalde groepen mensen keren. Maar daarin schuilt niet eens de grootste uitdaging. Om echt volledig inclusief te kunnen zijn, moeten we ingesleten denkpatronen doorbreken en uiteindelijk helemaal uitbannen.

Het prille begin

Onze manier van denken wordt gevormd vanaf het moment dat we geboren worden en indrukken gaan opdoen. Daarbij zijn we gewend om voortdurend te categoriseren. Onze ouders leren ons de namen die we aan de dingen hebben gegeven: een auto, een boom, een hond, enzovoort. We leren over begrippen als groot en klein, dik en dun, arm en rijk, vrolijk en boos. Alles krijgt een labeltje. Als we iemand voor het eerst ontmoeten, proberen we diegene in gedachten al vrij snel van allerlei labeltjes te voorzien. Voor een deel op basis van onze eigen waarnemingen, maar voor een deel ook gebaseerd op aannames. En vaak zijn die aannames gekoppeld aan stereotypen waarmee we eerder al eens geconfronteerd werden.

Verschillen

De eerste zin van dit artikel luidt: iedereen is gelijk. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Wanneer we het hebben over inclusiviteit op de werkvloer, betekent dit dat elk teamlid gelijkwaardig is. In de praktijk zijn er natuurlijk verschillen. Misschien spreekt iemand de taal niet zo goed als een ander. Of misschien is iemand fysiek tot minder zware inspanningen in staat dan een ander. Die verschillen zijn vanzelfsprekend en mogen we niet negeren. Maar meestal gaat het niet mis door dergelijke zaken. Het zijn vaak de stereotypen die het lastig maken. Mannen die moppen over blonde vrouwen met elkaar delen, waarbij de blonde vrouw als dom wordt weggezet. Blonde vrouwen, die vervolgens zelf het feit dat ze blond zijn als excuus gebruiken voor een gemaakte fout. Zo houden ze onbewust deze stereotypering levend. Niet met kwade bedoelingen, maar wel hinderlijk in het proces om te komen tot een inclusieve werkkring.


Vooroordelen

Zo bestaan er veel vooroordelen die uitgeroeid moeten worden, alvorens er echt sprake kan zijn van volledige inclusiviteit. Dit is een proces dat mogelijk enkele generaties zal gaan duren. Kortom: een lange weg te gaan!

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist