Arbeidsjurist - hulp bij ontslag - Gratis 1e advies

arbeidsjurist

Arbeidsjurist, voor hulp bij uw arbeidszaak

U heeft een bedrijf en heeft een geschil met uw werknemer. Of u bent een werknemer en uw werkgever dreigt u met ontslag of u krijgt uw loon niet betaald. Wat dan? U kunt dan terecht bij een arbeidsjurist voor rechtshulp.

Wat is een arbeidsjurist?

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan u dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel. Een arbeidsrecht jurist is vaak (veel) beter betaalbaar dan een advocaat, terwijl het kennisniveau van een arbeidsjurist vanwege zijn/haar specialisatie vaak hoger is.

Waar kan een arbeidsjurist u mee helpen?

Er zijn veel onderwerpen waarmee de arbeidsrecht jurist u kan helpen. Wij noemen er enkele:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Vragen en geschillen rond ziekte en re-integratie
 • Vakantie- en verlofrechten
 • Zwangerschap kwesties
 • Loon vorderingen
 • Ontslag via UWV en via de rechter;
 • Ontslag op staande voet;
 • Ontslag met wederzijds goedvinden en de vaststellingsovereenkomst
 • Mediation, conflictoplossing

Een arbeidsconflict oplossen met een arbeidsjurist

Niets is zo vervelend als een conflict op het werk. Het is daarom raadzaam een conflict zo snel mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld door een goed gesprek tussen werkgever en werknemer. Soms is echter professionele rechtshulp of mediation noodzakelijk. Onze arbeidsjuristen kunnen daarin voorzien. Wij beschikken over juristen en mediators met jarenlange ervaring. Wij helpen u graag het arbeidsconflict op te lossen.

Ontslag soms onvermijdelijk

In sommige gevallen is de oplossing van een conflict met behoud van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk. Er is bijvoorbeeld teveel ‘gebeurd’ tussen partijen. Dan is beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beste oplossing. Partijen kunnen afspreken uit elkaar te gaan met een ww-veilige regeling via een vaststellingsovereenkomstvaststellingsovereenkomst.
Bij een dergelijke regeling kan onder meer worden afgesproken:

 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • De eventuele ontslagvergoeding
 • Al dan niet vrijstelling van werk
 • Opnemen of uitbetalen van verlofdagen;
 • Getuigschrift
 • (verval) concurrentiebeding;
 • Inleveren bedrijfsgoederen
 • Vergoeding juridische kosten;
 • Finale kwijting, enzovoorts.

Uiteraard zijn er meer redenen denkbaar voor ontslag behalve een arbeidsconflict. Denk aan bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren en boventalligheid.
Welke ontslagreden er ook speelt, onze arbeidsjuristen kunnen u goed helpen.

Direct advies van de arbeidsjurist, specialist in arbeidsrecht

Heeft u een vraag of kwestie op het gebied van arbeid of ontslag, bel 0900 – 123 73 24 of mail dan direct met onze arbeidsjuristen. U voorkomt daarmee problemen en kostbare missers.