headermetsterrenv10

Advocaten no cure no pay

HULP VAN ADVOCATEN NO CURE NO PAY

No cure no pay, wat is dat?

De kosten van een ontslag procedure kunnen hoog oplopen. Als u een rechtsbijstand verzekering heeft of een ruime beurs hoeft dat geen probleem te zijn. Indien u dat niet heeft kan een no cure no pay regeling voor u aantrekkelijk zijn.

Bij een no cure no pay regeling is het honorarium van de ontslag jurist – deels of geheel – afhankelijk van het voor u bereikte resultaat.

Het ‘resultaat’ is daarbij het ‘extra’ dat de ontslag jurist door zijn werk voor u kan  realiseren, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt afgesproken welk percentage van het resultaat voor het honorarium van de ontslag jurist is.

Het af te spreken percentage hangt af van de (juridische) mogelijkheden in uw zaak.

no cure no pay vaststellingsovereenkomst

Wat kunnen advocaten no cure no pay voor u betekenen?

Belangrijk voordeel van onze advocaten no cure no pay is dat u geen honorarium verschuldigd bent bij het niet behalen van resultaat in uw zaak. U loopt daarom geen financiële risico’s.  Advocaten no cure no pay zorgen er tevens voor dat u juridische hulp kunt inschakelen ook in die gevallen waarin u het uurtarief van een advocaat niet kunt of wilt betalen.

No cure no pay kan bovendien een extra prikkel zijn voor uw rechtshulpverlener om nog harder zijn best voor u te doen. Immers hangt zijn honorarium af van het behaalde resultaat.

Nadeel van een no cure no pay regeling kan zijn dat het honorarium van de ontslag jurist hoger is naarmate het verloop van uw zaak succesvoller is.

No cure no pay of uurtarief?

Bij onze organisatie Ontslagspecialist werken juristen en advocaten die geheel gespecialiseerd zijn in ontslag zaken en onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten. Zij kunnen u dan ook uitstekend van dienst zijn bij uw ontslag kwestie.

Indien u rechtshulp bij uw ontslag zaak wilt, sta dan stil bij de vraag of uw voorkeur uitgaat naar een uurtarief of no cure no pay regeling. Ontslagspecialist kan u daarbij adviseren en u – indien uw zaak zich daarvoor leent - beide mogelijkheden aanbieden.

Bel 0900 – 123 73 24 of mail bij vragen over advocaten no cure no pay

Bekijk hier meer informatie over onze ontslag tarieven

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist