headermetsterrenv10

De verschillende aanleidingen voor ontslag krijgen

Ontslaan of ontslag krijgen

 

aanleidingen ontslag krijgen

Iemand ontslaan. Dat gaat u niet in de koude kleren zitten. 
Arbeidsrelaties komen onder druk te staan. Ook ontslag krijgen heeft impact.  

Werk en inkomen worden plotseling onzeker. 
De advocaten en juristen van Ontslagspecialist begrijpen dat. 
Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. 

Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning bij ontslaan of ontslag krijgen.

De Ontslagspecialist behaalt samen met u maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer.
Zo kunt u rondom ontslag veel nare emoties, tijd en geld besparen.
Aanleidingen voor ontslag zijn legio. Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op verschillende manieren.

 • Ontslag krijgen in de proeftijd.

  Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd eenzijdig en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven.
 • Opzegging.

  Werkgevers en werknemers kunnen beide de arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen. Indien de werknemer niet instemt met de opzegging zal de werkgever de ontslagroute moeten volgen waarbij de reden van het ontslag bepaalt bij welke instantie werkgever terecht kan. Zo is voor een rechtsgeldige opzegging om bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte een ontslagvergunning van het UWV vereist. In alle overige gevallen, waaronder disfuncioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen werknemer etc. zal de werkgever aan de kantonerchter moeten vragen om de arbeidsoereenkomst te ontbinden.
 • Wederzijds goedvinden.

  De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de beide betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord gaan met ontslag krijgen en dit ook wensen.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

  Deze eindigt wanneer de bepaalde tijd is verstreken. Een contract kan twee maal verlengd worden. In dat geval mag de totale contractsduur niet meer zijn dan twee jaar. Een derde verlenging, of een contractduur van meer dan twee jaar, betekent automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Pensioengerechtigde leeftijd.

Indien in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat deze eindigt met ingang van de pensioengerechtigde leeftijd, endigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op dat tijdstip. Bij ontbreke van een dergelijke bepaling kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn tegen de dag of 1 dag na de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever heeft daarvoor geen ontslagvergunning nodig.

 • Ontslag krijgen op staande voet.

  Om een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst eindigen. Een werkgever moet de dringende reden van ontslag meedelen aan de werknemer. Daarbij moet de reden de toets van de rechter kunnen doorstaan. Een lichtvaardig ontslag op staande voet kan aardig in de papieren lopen.
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter.

  Zoals hierboven reeds is genoemd zal de werkgever de kantonrechter moeten inschakelen om te verzoeken tot ontslag. Hiervoor is een redelijke grond vereist die in de wet uitdrukkelijk is genoemd, niet zijnde bedrijfseconomisch of langdurige ziekte. De gronden zijn als volgt: frequent zieketverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen werknemer, gewetensbezwaar werknemer bij het werk, verztoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden. In de meeste gevallen van ontbinding door de rechter zal de werknemer slechts de transitievergoeding worden toegekend. In uitzonderlijke gevallen indien de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten jegesn de werkenmer is er ruimte voor een extra vergoeding.

  Bekijk hieronder een van onze films voor meer informatie over ontslag.
  {swf}ontslag-krijgen{/swf} 

Of u nu ontslaat of ontslag krijgt, u kunt rekenen op de vlotte en deskundige hulp van Ontslagspecialist. Het eerste advies over het aanzeggen of het ontslag krijgen is gratis.

Bel 0900 -123 73 24 of mail Ontslagspecialist.

 

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist